ÇIRAK ÇALIŞTIRMA İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Düzce Mesleki Eğitim Merkezi tarafından iş yerlerinde çırak çalıştırmak isteyen işletme sahiplerine yönelik çağrı yapıldı. Buna göre, çırak çalıştırma hakkından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ‘Düzce Mesleki Eğitim Merkezi’ne başvurmaları istendi. Bunun için kurumun 0380 523 66 16 nolu telefonu iletişime açıldı.

İşyerlerinde çırak çalıştırma zorunluluğuyla ilgili olarak 3308 sayılı Kanunda işletmeler/işyerleri için herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanunda; Kanunda çıraklarla ilgili olarak sadece; ilköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında ondokuz yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. Şeklinde hükümler yer almaktadır.

İşyerlerinde çırak çalıştırmak isteyen işyerleri ise Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurabilirler.


Paylaş: