1999 yılında yaşanan deprem felaketlerinden sonra Düzce ilçemizin, il statüsüne kavuşmasından sonra 507 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Kanunu gereği ilimizde “Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ” kurulması gerektiğinden, Hikmet KARABULUT, Nazmi ŞAHİN, Hanife GÜR, Hamdi ÇAKAR, Muhittin ŞENTÜRK, Orhan DEMİR, Abdurrahman GEÇGEL’den oluşan müteşebbis heyetin başvurusu sonrası, Düzce Valiliği’nin 30/01/2000 tarih 1624 sayılı olurları ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’miz kurulmuştur.

       5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan birliğimiz, kuruluş yasasında da belirtildiği üzere; “ Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek ” amacıyla kurulmuştur.

        DESOB, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. DESOB’a bağlı 27 oda, bir şube ve yaklaşık 11.000 üye vardır. İlgili kanun gereğince DESOB, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na (TESK) bağlıdır.


Paylaş: