Birliğimize bağlı 28 meslek odasının aralarındaki birlik ve dayanışmanın tesisi bu odaların sorunlarının çözümü, hem esnafa hem de teşkilata danışmanlık hizmetlerinin sunulması, esnaf ve sanatkarların ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, onların hak ve menfaatlerinin korunması ile il ve ülke düzeyinde temsil edilmesidir.


Paylaş: