YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER DE KAYIT YAPTIRABİLECEKLER

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Turan Şahin ve İl Mesleki Eğitim merkezi Müdürü Seyhan Ökmen Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ‘Yabancı Uyruklu Okul Çağındaki Öğrencilerin’ il mesleki eğitim merkezine kayıt konusu ele alındı.  DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıya istinaden yabancı uyruklu öğrencilerin, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden herhangi bir ayrım gözetmeksizin faydalanabileceğini belirtti. Kayıkcı, konuyla ilgili genelgeyi şu şekilde açıkladı.
“Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlara ilgi (c) Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları yapılmaktadır. İlgi (d) yazı ile de ülkemizde bulunan ve geçici koruma statüsü verilen öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarında aranacak şartlar ve uygulanacak programlar belirlenmiştir. Ancak, geçici koruma statüsü verilen ve diğer koruma statülerine sahip yabancı uyrukluların ülkemizdeki eğitim hizmetlerinden yararlanma hakları konusunda tereddütler yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş istenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (ç) yazısında özetle; “İlgi (a) Kanunun 89 uncu ve ilgi (b) Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri (mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma) ile geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu kişilerin ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden herhangi bir ayrım gözetmeksizin faydalanabileceği, ayrıca diğer hususlarda nasıl işlem yapılacağı” belirtilmiştir.”


Paylaş: