HAKLARIN SAVUNUCUSU: AVUKATLAR
Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen ve hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Avukatlarımız, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirmektedir.
Avukatlar, hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası ve bağımsız yargı alanında adalet kavramının hamisidirler. Avukatlık mesleği, gerek iş, gerek özel hayatımızdaki anlaşmazlıkların, adaletsizliklerin düzeltilmesi, haklının hakkını alabilmesi, gerçeklerin ortaya çıkması açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
MUSTAFA KAYIKCI
DESOB BAŞKANI

Paylaş: