Ahilik Kutlamaları

Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinin de yaşatılması ve gelecek kuşaklar aktarılması amacıyla birliğimiz tarafından ilimizde düzenlenen “ Ahilik Kültür Haftası Kutlamaları” etkinleri düzenlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz çağ, sivil toplum örgütlerinin toplum hayatında çok aktif hale geldiği bir dönemdir. Modern devletler toplum hayatının şekillendirilmesinde sivil örgütlerin önemini kavramış ve görevlerinin büyük bir kısmını adı geçen örgütlere devretme eğilimine girmişlerdir.Türk tarihinde de, sivil toplum örgütlerinin toplum hayatını derinden etkilediği görülür. Bu örgütlerin başında Ahilik Kurumu gelir.

2000 yılları yaşadığımız şu günlerde Ahiliğin, ahlak ve çalışmaya ait prensipleri, kısaca ahilik felsefesi Dünyamızda ilerleyen toplumların modeli olmuştur. Bugün nasıl ki kalkınmış bir çok ülkede, Ahilik prensiplerinin izlerini görüyorsak, yarında ilerlemiş toplumların yükselmesinde ahilik ilkelerinin önemli rol oynadığı görülecektir. Ahilik, yalnızca Türk insanının değil, bütün Dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir.

Günümüzde Ahilik teşkilatının niteliğindeki Esnaf ve Sanatkarlar Birlikleri de bu felsefe ve ilkeler doğrultusunda hareket ederek, doğruluk, dürüstlük ve güzel ahlak anlayışı çerçevesinde esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet vermekte, onlarında bu doğrultuda çalışmaları sağlamaktır. Bu doğrultuda Dünya’ya model olan Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinin de yaşatılması ve gelecek kuşaklar aktarılması amacıyla birliğimiz tarafından ilimizde düzenlenen “ Ahilik Kültür Haftası Kutlamaları” etkinleri, halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


Paylaş: