USTALIK TELAFİ PROGRAMI FIRSATI KAÇIRILMAMALI

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ‘Ustalık Telafi Programı fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kayıkcı, Ustalık Telafi Programı’nın hem işletmeler hem de çalışanlar için faydalı olduğuna dikkat çekti.

USTALIK TELAFİ PROGRAMI NEDİR?

21.04.2022 tarihi itibariyle duyurusu yapılan ve uygulamaya başlanan Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır. Ustalık Telafi Programları, sektör iş birliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır. 24 alan ve 97 dalda uygulanmasına karar verilen ustalık telafi programları süresi en fazla 27 haftadır.  Amacı da; iş yerindeki pratik öğrenmenin pekiştirilmesi ve akabinde yapılacak sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesidir. Ustalık telafi programı ile birlikte hem işyerinde çalışan personelleriniz program sonunda ustalık belgesine sahip olurken hem de bu personelleriniz için devlet tarafından 2.750,17 TL’lik hibe ödemesi alabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunları için;
1. Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir.
2. Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır.
3. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır.
4. Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır.
5. Eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.
6. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir.
7. Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecektir.
8. Öğrenciler, e-Mesem sistemi "Ön Kayıt" ekranındaki "Kapsam" bölümünden "Ustalık Telafi" sekmesi seçilerek kaydedilecektir.

NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Ustalık telafi programlarının en önemli avantaj sağladığı konu hayat boyu öğrenme anlayışını desteklemesidir. Gerek genç kuşaklar gerekse de yetişkinler hayatları boyunca öğrenime katılmakta ancak kazanılan yeterlilikler sadece resmi eğitim kurumlarından alınan belgelerle görünür hale gelmektedir. Ustalık belgesi alma fırsatı sağlayan bu programlar eğitim hayatına yeniden dâhil olabilme fırsatı sunmaktadır. İşletmeler, kendi işyeri kültürünü ve işyeri iletişim becerisini öğrencilere aktararak ileride nitelikli istihdam sağlayabileceği adaylarla tanışabilirler. Meslek yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan bir meslekte ustalık belgesi alınarak sürekli muafiyet sağlanabilir. Ustalık belgesi telafi alanlar sınırlı olduğundan tüm meslekler için geçerli olmasa da program düzenlenen meslekler için avantajlı yönü bulunmaktadır.

Ustalık belgesi sahipleri işyeri açma imkânı elde edebildiği gibi programı başarıyla tamamlayıp ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda İş Pedagoji Kursu Sınavı’na doğrudan katılarak başarılı olmaları kaydıyla usta öğreticilik belgesi alabilecektir.

DESOB BAŞKANI MUSTAFA KAYIKCI

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, uygulama hakkında ek olarak şu görüşlere yer verdi;
“Bu belge ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi; süre kısıtı olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olmaktadır. 27 haftalık program bittiğinde ustalık belgesi alan kişiler, aynı şekilde başka bir meslekte yeniden Ustalık Telafi Programına dahil edilebilmektedir. Yeni meslekte yapılan Ustalık Telafi Programı için de işverene aynı şekilde ödeme yapılmaktadır.
Başlangıç itibariyle 24 alan 97 dalda aktif olarak yürütülen program, yeni mesleklerin de eklenmesi ile daha fazla sektör için fayda sağlamaya başlamıştır. Ustalık Telafi Programı kapsamına son olarak; perakende, lojistik, muhasebe, pazarlama, büro yönetimi, gıda, tarım, harita, hayvan yetiştiriciliği ve müzik aletleri alanları dahil edilmiştir. Diğer teşviklerden farklı olarak çalışan ortalama personel sayısı ve istihdam şartı bulunmaması ile teşvikin nakdi destek olarak işverene ödenmesi “Ustalık Telafi Programı”nın oldukça rağbet görmesini de sağlamaktadır.”


Paylaş: