MESLEKİ EĞİTİMİ TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ (METYAP)

Milli Eğitim Bakanlığı ''2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde'' mesleki eğitime atfedilen değerin, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan  kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim istihdam üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefi bulunmaktadır.Mesleki Eğitim Merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanması, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Örgün mesleki orta öğretim  kurumları olarak yeniden yapılandırılan  Mesleki Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin özlük hakları geliştirilmiş ve bu öğrencilerin mesleki eğitim aldığı işletmelere yönelik teşvik ve devlet desteği sağlamıştır. Mesleki eğitim merkezleriyle işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  önemli görülmekte olup bu kapsamda Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi METYAP başlatılmıştır.

Siz de usta öğretici olun. Detaylı bilgi için;

Düzce Mesleki Eğitim Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.


Paylaş: